در ليوان يا فنجان شيشه اي عسل را بريزيد. قهوه را با دارچين مخلوط كنيد. به ليوان عسل اضافه كنيد و مقداري شير در صورت تمايل اضافه كرده نوش جان كنيد.