ابتدا قهوه را با آب سرد داخل مخلوط‌كن ريخته تا حل شود. يخ را اضافه كرده، هم مي‌زنيم تا كاملا قهوه و يخ يك‌دست شود. خامه را افزوده در صورت تمايل شكر را اضافه كرده و به مدت يك الي دو دقيقه مخلوط مي‌كنيم.
نكته: موقع تهيه اين قهوه خود مخلوط‌كن را تكان داده و با قاشق يخ‌ها را جابه‌جا مي‌كنيم تا هم خوب بچرخد و هم مخلوط‌كن آسيبي نبيند.