قهوه اسپرسو را با دستگاه درست کنید. سیروپ‌ها را به قهوه اضافه کنید. هنگام سرو خامه را اضافه کرده سرو کنید.