طرز تهيه لبو :
چغندرها را شسته و تمیز کرده و به صورت حلقه‌اي برش دهید. اگر بخواهيد درسته پخته شوند، با چاقو در قسمت‌هاي مختلف هر یک از آنها شكاف‌هاي عميق ايجاد کرده سپس آن را در ظرف مناسبي قرار داده و رویش را شکر بپاشید. و آب را نيز افزوده وظرف را با درپوش به مدت 30- 25 دقيقه با درجه حداكثر 900 وات يا 100% در دستگاه قرار دهید. در اين مدت يك بار چغندرها را زير و رو کنید.
نکته :
بهتر است درپوش ظرف را كمي باز بگذاريد تا مانع از سر رفتن آب آن شود.
با توجه به نوع چغندر ممكن است زمان پخت آن كمي بيشتر شود.

طرز تهيه شلغم :
شلغم‌ها را شسته و آن را درسته در ظرف قرار دهید و با چاقو شكاف‌هاي عمقي در آنها ايجاد کنید، نيازي به اضافه كردن آب نیست. ظرف را با درپوش به مدت 15-20 دقيقه با درجه حداكثر 100%يا 900 وات در دستگاه گذاشته در اين فاصله يك بار شلغم‌ها را زير و روکنید. مي توان به شلغم‌های پخته در موقع مصرف 1 قاشق غذاخوري آبليمو و 1 قاشق غذاخوري روغن زيتون نیز اضافه كرد.

نكات مثبت :
پخت سبزيجات به صورت بدون آب يا کم آب، ويتامينها و مواد مغذي درون آنها را تا میزان زيادي حفظ می‌کند.
چغندرها بعد از پخت بسيار خوش رنگ مي‌باشند و از آب آن مي‌توان در تهيه بعضي از سس‌ها و خورش‌ها استفاده كرد.