بادنجان‌ها و گوجه‌فرنگي را در روغن تفت داده و كنار بگذاريد.
براي تهيه سس:
گوجه هاي سرخ شده، ريحان، سير، گردو را همراه پنير داخل غذاساز ريخته و آن را به صورت پوره در آوريد. در ظرف فر بادنجان‌ها را چيده روي آن سس ريخته و حلقه گوجه خام بگذاريد در فر 180 درجه گذاشته تا وقتي پنير آب شود و بعد سرو كنيد.