1ـ شكلات تخته‌اي را آ‌ب كرده و با خامه، پودر كاكائو يا اسپرسو و شكر با همزن بزنيد تا كاملاً مخلوط شود.
2ـ با كاردك وسط هر دو نان تست از مايه ماليده و حدود 2 تا 3 دقيقه داخل دستگاه ميكر بگذرايد. تست‌ها را برش زده و سرو كنيد.