تمام مواد فوق را به صورت نگيني خرد كنيد. قارچ نگيني‌خرد شده را با كمي آب ليموترش مخلوط نموده تا با اين روش از سياه شدن رنگ آن جلوگيري به عمل آيد، سپس با كره و روغن مايع تفت دهيد.گردو را خيس نموده، سپس پوست آن را جدا و ريز خرد نماييد. مايونز را با نمك و فلفل مخلوط نموده با ساير مواد بياميزيد. مايه آماده شده را در والوان قرار داده و با نيمه‌هاي گردو و زيتون و برگ كرفس تزيين و سرو نماييد.در صورت دلخواه مي‌توانيد كمي آب‌ليموترش به مايونز اضافه سپس با ساير مواد مخلوط نماييد.در صورت دلخواه مي‌توانيد اردور فوق را با مايونز و خامه مخلوط نماييد.
نكته:
مايه فوق را مي‌توانيد در نان‌هاي پفي قرار دهيد و يا به عنوان پيش غذا سرو كرده يا بدون والوان و نان پفي به صورت ساده سرو نماييد.
ـ اردور فوق مغذي بوده و مي‌توانيد به عنوان غذاي سرد در دستور كار قرار دهيد.
ـ والوان را مي‌توانيد از خمير ورقه‌اي به اندازه يك بشقاب تهيه كنيد، كه براي اردور يا غذا مناسب مي‌باشد.