1-روی یک برش از نان تست تن ماهی قرار دهيد. کمی پودر فلفل قرمز روی آن بپاشيد و یک ورق پنیر و روی پنیر حلقه های گوجه فرنگی بگذاريد.
2-برش ديگري از نان تست را روي آن قرار داده و در ساندويچ ساز بگذاريد تا برشته شود. سپس از قطر (به صورت مثلثي شكل) برش زده و سرو نماييد.

نكته:
1ـ این دستور دارای 2460 کیلوکالری انرژی است كه، 43% آن کربوهيدرات، 26% از پروتئین و 31% از چربی تأمين ميگردد.
2ـ در صورت تمايل ميتوانيد قبل از گذاشتن مورد روي نانها، مقدار كمي كره به آنها بماليد.
يادآوري:
ـ اسنك سمبوسه مجله شماره 18 صفحه 37 گفته شده است.
ـ اسنك مرغ و لوبيا در مجله شماره 25 صفحه 18 آمده است.