1. تمام مواد را به جز نمکف رب و دارچین به همراه آب روی حرارت قرار دهید تا گوشت و نخود ولوبیا بپزد.
2. سپس رب و نمک را اضافه نمایید( لیمو عمانی را از ابتدا سوراخ کرده و اضافه نمایید) دارچین را در انتها اضافه نمایید.