1 - بادنجان را روی اجاق یا منقل یا داخل فر تنوری کرده زیر آب سرد پوست سیاه تنوری شده را بگیرید در غذا ساز ریخته تا کاملا یک دست له شود .
2 - سیر و فلفل را نیز در غذا ساز بریزید و به سرکه اضافه کنید.
3 -سبزیها را ریز خرد کنید(توجه کنید که در غذا ساز نریزید به هیچ وجه چون آب می اندازد و ترشی را خراب میکند)
4 -کلیه مواد را به سرکه اضافه کرده هم میزنید تا یک دست شود
توجه کنید که سرکه را اول کمی بریزید بعد کم کم اضافه کنید تا مخلوط نه شل شود که نتوان کنار غذا ریخت و نه سفت به گونه ای دست هم باشد.
نکات :
1 - در انتخاب بادنجان ها دقت کنید . بادنجانهای درشت و شیرین را انتخاب کنید . زیرا بادنجان ها اگر نازک باشند روی آتش کامل میسوزند و از بین میروند .
2 - میتوانید از فلفل ترشی نیز که از قبل آماده کرده اید برای نازخاتون استفاده کنید.
3 - با توجه به میزان تندی فلفل ها میتوانید اندازه فلفل سیاه را کم یا زیاد نمایید.
4 - بادنجان ها را اگر بر روی ذغال کباب نمایید عطر و طعم بسیار بهتری به ترشی شما میدهد.
5 - مازنی های عزیز کشورمون این ترشی را با آب غوره و گلپر تهیه میکنند و خیلی شل تر که روی غذا میدهند.