1. کیک ها را از عرض به 18 قطعه برش می دهیم. سپس همه آنها را از طول برش داده تا به قطعات کوچک تقسیم شود.
2. در ظرف مخصوص نایلون انداخته(می توانید به جای نایلون از کاغذ روغنی نیز استفاده کنید)و کیک‌ها را طبق شکل در ظرف می چینیم.
3. بقیه مواد را در مخلوط کن ریخته با هم مخلوط می کنیم و روی کیک ها می ریزیم. عسل همراه کارامل را روی سطح مواد می‌ریزیم.
4. بقیه قطعات کیک را روی مواد می چینیم.
5. روی مواد را با پلاستیک یا کاغذ روغنی دور کیک پوشانده و ظرف کیک را به مدت 4 ساعت در یخچال می گذاریم تا ببندد.
6. نایلون روی کیک را می کشیم و سپس کیک را در ظرف دیگری طبق شکل زیر برمی‌گردانیم.