1)توت فرنگی، نصف پیمانه شیر و یک قاشق غذاخوری شکر را درون دستگاه غذاساز یا مخلوط کن، خوب با هم مخلوط کنید.
2)درون لیوان های بلند و خنک شده، مخلوط تهیه شده را به عنوان لایه اول بریزید.
3)برای لایه دوم، شاتوت یخ زده، نصف پیمانه شیر و یک قاشق غذاخوری شکر را درون دستگاه مخلوط کن یا غذاساز خوب با هم مخلوط کنید، و آن ها را روی لایه اول بریزید.
4)برای تهیه لایه سوم، این بار تمشک یخ زده، نصف پیمانه شیر و یک قاشق غذاخوری شکر را درون مخلوط کن ریخته و خوب باهم مخلوط کنید و آن را روی لایه دوم بریزید.
5)روی اسموتی را با شاتوت تازه تزیین کنید و آن را سرو کنید.