1. ابتدا نشاسته را در آب حل كرده و اجازه مي‌دهيم تا ته نشين شود.
2. سپس‌ روي آن را خالي كرده و تمامي مواد به جز كره را با هم مخلوط مي‌كنيم و روي حرارت قرار مي‌دهيم.
3. مرتب مواد را با همزن دستي به هم مي‌زنيم تا به غلظت مناسب برسد. اين مايه بايد آنقدر غليظ شود تا رد همزن روي آن بماند. در اين مرحله كره را اضافه كرده و به هم مي‌زنيم.
4. مسقطي را داخل يك سيني بزرگ ريخته و بعد از خنك شدن برش مي‌زنيم يا داخل قالب‌هاي يك‌نفره تقسيم كرده و پس از اين‌كه خنك شد آن‌ها را داخل ظرف مورد نظر برگردانده و تزيين مي‌كنيم.


* مسقطي براي خنك شدن احتياجي به يخچال ندارد و در دماي محيط پس از چند ساعت به‌خوبي خودش را مي‌گيرد.