1. تمام مواد را داخل کاسه‌ گود ریخته و با هم ورز می‌دهیم تا خمیری نرم حاصل شود. این کار به سادگی انجام می‌شود و احتیاجی به ورز زیاد ندارد.
2. از خمیر حاصل به اندازه یک قاشق غذاخوری برداشته و آن را در دست به شکل توپ در می‌آوریم.
3. سپس وسط هر توپک را یک فندق درسته قرار داده و به مدت 3 ساعت داخل يخچال قرار می‌دهیم تا خودش را بگیرد.
4. آن‌ها را از یخچال خارج کرده و داخل شکلات سیاه ذوب شده می‌غلتانیم تا تمام اطراف آن‌ها آغشته شود.
5. ترافل‌ها را در یخچال قرار می‌دهیم تا شکلات خودش را بگیرد. سپس روی آن‌ها را کمی بریلو( ژل براق کننده) کشیده و با مارسیپان مانند شكل تزيین می‌کنیم.