1.برای درست کردن این فینگر فود خوشمزه که می‌توانید آنها را به عنوان اردور کنار غذا هم سرو کنید کار سختي پیش‌رو ندارید، فقط کافی است درون چند گوجه‌فرنگی را برش بزنید و توی آنها را کمی گود کنید.
2.درون هر كدام یک تکه پنیر سفید فتابگذاريد و آنها را با یک برگ جعفری تزئین کنید.