1.روغن زیتون و آب لیمو را در کاسه متوسطی مخلوط کنید. به آن نمک و فلفل بزنید.
2.برگ ها و پوست کنگرها را بکنید تا مغز کنگر بماند.
3.سپس کنگرها و کرفس و مواد دیگر را با هم مخلوط کرده و سس را روی آن بریزید.
4.حالا این مخلوط را در بشقابی سرو کنید و با پارمزان رنده شده تزئین کنید.