1.روغن زیتون، سرکه، پیازچه و پوست نارنگی را با هم مخلوط کنید.
2.نمک و فلفل بزنید.
3.سبزیجات را در چهار بشقاب تقسیم کنید.
4.رازیانه ها و نارنگی ها را هم در این 4 بشقاب تقسیم کنید پنیرها را در روی سالاد قرار دهید.
5.نمک و فلفل بزنید.
6.سس را روی آنها بریزید.