1. ابتدا يك پيمانه شكر و يك چهارم پيمانه آب سرد را درون قابلمه‌اي روي حرارت كم به مدت 5 دقيقه هم بزنيد تا شكر آن حل شود.
2. سپس حرارت را زياد كنيد و بدون اين‌كه مخلوط را هم بزنيد به مدت 10- 8 دقيقه بگذاريد بجوشد.
3. كارامل آماده شده را درون يك قالب گرد، به ابعاد 20 سانتي‌متر كف و 6 سانتي‌متر عمق بريزيد و آن را كنار بگذاريد تا سرد و سفت شود.
4. فر را از قبل با حرارت 160 درجه سانتي‌گراد گرم كنيد.
5. خامه، شير نارگيل و وانيل را درون قابلمه‌اي ريخته و روي حرارت متوسط به مدت 5 دقيقه هم بزنيد و صبر كنيد تا داغ شده و حباب‌هاي ريزي روي مخلوط ايجاد شود، سپس مخلوط را از روي حرارت برداريد.
6. در ظرف بزرگي تخم‌مرغ‌ها را با باقيمانده شكر خوب مخلوط كرده و سپس بآرامي مخلوط خامه را به آن اضافه كنيد و مخلوط بدست آمده را درون قالب كيك بريزيد و قالب را در يك ظرف مخصوص فر قرار دهيد.
7. درون ظرف مخصوص فر، آب جوش بريزيد.
8. قالب را به مدت 35 تا 40 دقيقه يا تا زماني كه مخلوط سفت شده و خودش را بگيرد حرارت دهيد.
9. قالب را از درون فر و سپس از درون آب بيرون آوريد و بگذاريد خنك شود.
10. روي كرم كارامل را بپوشانيد و بگذاريد يك شب در يخچال بماند.
11. براي انتقال دسر به ظرف مورد نظر ابتدا دور و زير دسر را با يك چاقوي نازك شل كنيد سپس آن را به ظرف مورد نظر منتقل كنيد.