1. تمامی مواد رو با هم مخلوط می‌کینم ودر تابه کمی روغن می‌ریزیم.
2. وقتی روغن داغ شد تمام مواد رو در تابه می‌ریزیم وقتی سرخ شده با کفگیر بر می‌گردانیم و تا طرف دیگرش هم سرخ بشه سپس برش می‌زنیم تا مغز پخت بشه.