1.در کاسه ای همه مواد را مخلوط کنید و 12 ساعت در یخچال بگذارید بماند تا مزه بگیرد.
2.سپس با چیپس سرو نمایید.