1. میوه‌ها را در کاسه با هم مخلوط کنید.
2. باقی مواد را به آن اضافه کرده, به آرامی و خوب هم بزنید. تا زمان سرو در یخچال نگه دارید.