برای اینکه ماهی رو راحت تر بتونید بی استخوان کنید، باید ماهی به صورت نمک پاش یک روز در یخچال بمونه.