آیا میدونید که به آب ماکارونی در حال پخت نباید روغن اضافه کنید! چون در اون صورت دیگه سس جذب ماکارونی نمیشه!