1. اونیجیری خوب نباید زیاد سفت یا زیاد شل باشد. با دست خیس باید یک گلوله اندازه کف دست از برنج سوشی دانه کوتاه پخته بردارید و آن را به شکل مثلث دربیاورید و سعی کنید آن را زیاد سفت نکنید. فقط به اندازه ای که بهم بچسبد.
2. حالا این توپ برنجی را روی حرارت متوسط کباب کنید تا ترد و طلایی شود.
3. سپس آن را با دانه کنجد، آلو و جلبک خشک (که در فروشگاه های اختصاصی ژاپن موجود است) تزئین کرده و سرو کنید.