4ماده اول را با هم مخلوط کنیدو به شکل بیضی در ظرف شکل دهید.و 2 ساعت آن را در یخچال قراردهید.گردوها را روی پنیر شکل داده شده بچینید و در انتهای آن برگ رزماری را قرار دهید.