کاهو ها را برگ برگ کنید و در یک سینی بزرگ قرار دهید. یک قاشق خامه در وسط هر برگ کاهو بریزید سپس خیار خرد شده و 3ماده دیگر را روی آن قرار دهید. به مقدار دلخواه فلفل بزنید.