1.زیتون، شاهی، پسته، و روغن را در یک کاسه با هم مخلوط کنید و به مقدار دلخواه به آن فلفل بزنید .
2. مخلوط را روی نان تست قرار دهید. و با جعفری تزئین کنید.