در پردازنده مواد غذایی، گردو ، زیره، شکر، و نمک را ریخته و تا زمانیکه گردو کاملا خرد شود آن را هم بزنید.سپس فلفل، سیر، روغن زیتون و آب لیمو را به آن اضافه کنید.هم زدن را ادامه دهید تا مخلوط کاملا یکدست شود.