فر را در دمای 350 قرار دهید. انگورها رادر فر به مدت 40 الی 45 دقیقه بگذارید . به پنیر مقداری پوست رنده شده لیمو بزنید و با انگور تست شده و نان باگت سرو کنید.