به پنیر فلفل زده سپس آن را رول کنید و روی آن را روغن بریزید.با نان باگت و در صورت دلخواه چاشنی رزماری سرو کنید.