1. همه مواد را با هم مخلوط مي‌‌كنيم و ورز مي‌‌دهيم تا چسبندگي پيدا كنند.
2. سپس به اندازه گردو از مواد برداشته و در روغن سرخ مي‌‌كنيم.
3. پس از حاضر شدن آن را با نان همبرگر و خيارشور سرو مي‌‌كنيم.