1.فر را در دمای 350 روشن کنید.
5.1 ماده اول را در یک کاسه بزرگ با هم ترکیب کنید.مرغ و 5 ماده دیگر را نیز اضافه کنید.
3.مخلوط پنیر را در ظرف مخصوص فر ریخته و در فر با درجه 350 به مدت نیم ساعت قرار دهید.
در صورت دلخواه به همراه چاشنی و با چیپس سیب زمینی سرو کنید.