1. فر را در دمای 350 درجه گرم می کنیم سیب زمینی له شده را در ظرف می ریزیم و با فویل می پوشانیم و 40 دقیقه در فر می گذاریم تا بپزد.
2.سیب زمینی را با گوشت کوب کاملا له می کنیم و انراصاف می کنیم 9 مواد دیگر را بان مخلوط می کنیم مخلوط سیب زمینی را در ظرف چرب می ریزیم.
3. ظرف را در 350 درجه به مدت 20 دقیقه در فر می گذاریم.