1. روی هر کدام از نان‌ها کمی سس مایونز بکشید.
2. سپس با قاشق روی آن‌ها پنیر فتا کشیده و سبزیجات را به ترتیب روی پنیر بریزید.
3. روی هر کدام از نان‌ها پنیر ورقه‌ای گذاشته سپس ساندویچ‌ها را بسته و در ساندویچ ساز بگذارید.
4. ساندويچ‌ها را از وسط به 2 قسمت مساوی تقسیم كنيد.


* ساندویچ پنیر را می توانید به صورت گرم یا سرد میل کنید.