1.با همزن سس کباب، مربای گیلاس، و 4 ماده بعدی را مخلوط کنید.
2.سپس روی حرارت گذاشته تا بجوشد.
3.سوسیس دودی را نیز به آن اضافه کنید.حرارت را کم کرده و حدود یک ربع اجازه دهید روی گاز باقی بماند.