پنیر بز، سیر، جعفری را در یک کاسه متوسط با چنگال هم مخلوط کنید. یک قاشق از مخلوط درست کرده را در خرماهای برش داده شده قرار دهید و سرو کنید