1.تمام مواد را با هم مخلوط کنيد.
2.دور نان‌ها را گرفته و یک برش نازک کره روی یک تکه نان قرار دهید.
3. روی نان بعدی یک قاشق غذاخوری از مواد مخلوط شده بگذاريد.
4. نان کره‌دار را روی آن قرار دهید و در دستگاه بگذارید.