4 ماده اول را در ظرف ریخته سپس روی آن را با تاپینگ بپوشانید و با نان ذرت سرو کنید.