1.تخم مرغها را در قابلمه بزرگ که تا نیمه پر از آب کرده اید قرار دهید. و روی حرارت گذاشته تا زمانیکه بجوشد . بعد از یک ربع تخم مرغها را از آب بیرون آورده و زیر آب سرد گرفته سپس پوست آنها را بگیرید.
2.تخم مرغها را از طول برش دهید. زرده را با دقت از سفیده جدا کرده
3. زرده ها را به همراه گوشت و مواد دیگر مخلوط کنید و از مخلوط به دست آمده با قاشق در سفیده ها بگذارید.
در صورت دلخواه با چاشنی فلفل سر کنید.