1. پنج ماده اول را در کاسه‌ای با هم مخلوط کنید.
2. روغن را درتابه آغشته به اسپری آشپزی داغ کنید.
3. به ماهی نمک زده و در روغن هر دو طرف آن را سرخ کنید.
4. ماهی را با سس درست کنيد و سرو کنید.