1. چهار ماده اول را در کاسه‌ای کوچک مخلوط کنید.
2. به هر دو طرف ماهی بزنید.
3. تابه پوشیده به اسپری آشپزی را روی حرارت بگذاريد.
4. هر دو طرف ماهی‌ها را 6 دقیقه بپزید، یا تا زمانی که چنگال به راحتی در آن فرو رود.