1-ابتدا تمام مواد اولیه سس را آماده کرده و کنار بگذارید.
2- سپس بقیه مواد سالاد را آماده کرده و خرد کرده .
3- سالاد را با سس آغشته کرده و آن را با نان باگت سرو کنید.