1- تمامی مواد را با هم مخلوط کرده .
2-با روغن زیتون مولیناری سرو کنید . نوش جان