تمامی مواد را با هم مخلوط کرده پس از پخت آنها را میکس میکنیم
سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده و اضافه میکنیم .
برای یک ربع دیگر روی حرارت قرار میدهیم تا سوپ جا بیفتد.