1. نیمی از توت‌فرنگی‌ها را با پودر شکر پوره کنید.
2. در چهار لیوان به ترتیب یک ردیف توت‌فرنگی و هلو خردشده و یک مقدار ماست یخی بریزید. این عمل را یک بار دیگر تکرار کنید.
3. در پایان پوره توت‌فرنگی را داخل لیوان‌ها بریزید.
4. لیوان‌ها را با باقیمانده توت‌فرنگی و تکه‌های هلو تزیین کرده و سریع سرو نمایید.