1.توت فرنگی ها را شسته و آنها را تمیز می كنیم . در قابلمه بزرگی یك پنجم شكر را می ریزیم و سپس توت فرنگی ها را در لا به لای شكر می ریزیم.
2.ظرف را 6-5 ساعت در یخچال نگه می داریم تا توت ها آب بیندازند.
3.بعد ظرف را روی حرارت قرار می دهیم تا بجوشد. بعد از اولین جوش می گذاریم 15 دقیقه بجوشد.
4.سپس شربت آن را از صافی رد كرده و مورد مصرف قرار می دهیم.