آرد ذرت و پنیر پارمسان و نمک و فلفل را با هم مخلوط کرده و در کیسه ای بریزید.سپس در یک کاسه کم عمق، تخم مرغ و شیررا با هم ترکیب کنید.ماهی ها راابتدا در مخلوط تخم مرغ و شیر بغلطانید سپس در کیسه بیندازید.
ظرف مخصوص پختن را چرب کنید.ماهی ها را در تابه گذاشته و در فر با درجه 450 به مدت 15 الی 20 دقیقه قرار دهید.