گریل را آماده کنید.
6 ماده اول را با همزن با هم مخلوط کنید.
ماهی ها را مرتب در تابه آغشته به اسپری آشپزی گذاشته و با قلمو نصف مخلوط پرتقال را روی آنها بزنید و 4 دقیقه گریل کنید سپس مجددا با قلمو بقیه مخلوط را روی ماهی ها بزنید و گریل کنید تا زمانیکه ماهی ها کاملا پخته شوند.
به همراه گوجه فرنگی سرو نمایید.