هندوانه را آب گرفته و از صافی رد كنید. شكر را به آن اضافه كنید تا حل شود.
پودر ژلاتین را روی آب یا عرق نسترن بپاشید و به روش بن‌ماری قرار دهید تا ذوب و یكدست شود.
فالوده اگر یخ‌زده باشد باید نرم شود و به دمای محیط برسد. هندوانه و شكر حل‌شده و فالوده را با هم مخلوط كنید.
ژلاتین را پس از حل شدن كنار بگذارید تا كاملا به دمای محیط برسد و خنك شود، سپس به بقیه مواد اضافه كنید.
در انتها همه تركیبات را داخل قالب دلخواه ریخته و در یخچال به مدت 3 تا 4 ساعت قرار دهید تا خودش را بگیرد.
پس از این زمان مواد را از یخچال خارج كرده و كف قالب را به مدت 5 ثانیه داخل آب‌جوش قرار دهید و در ظرف مورد نظر برگردانید.
نکته :
از عرق بیدمشك نیز می‌توان به‌جای عرق نسترن استفاده كرد.
اگر هندوانه شیرین است از مقدار شكر كم كنید.
فوت آشپزی:
مایعات فالوده را از صافی عبور دهید و از رشته های فالوده استفاده کنید. هندوانه باید به دمای محیط برسد.