فر را در دمای 400 درجه روشن کنید.به سینه ها ا فلفل و نصف قاشق چایخوری نمک و 2قاشق روغن زیتون بزنید.
هر طرف آن را 3الی 4 دقیقه گریل کنید.
در کاسه ای ،گوجه فرنگی خرد شده و5 ماده دیگر را با هم ترکیب کنید سپس باقی مانده نمک و روغن زیتون را نیز اضافه کنید.به همراه سینه مرغ سرو نمایید.